.

Rz 2, 11: Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.
Rz 3, 23-24: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.
Parafia

Parafia pw. Świętej Trójcy

ul. Kościelna 1, 26-902 Grabów n. Pilicą

gmina Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, woj. mazowieckie

tel. 48-662-70-26

 

Rys historyczny

Parafia erygowana została około roku 1382 przez biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina. Należała początkowo do diecezji poznańskiej. Pierwszy kościół drewniany powstał wraz z erekcją parafii. Kolejny postawiony był w XVI w. i został spalony przez Szwedów w roku 1656. Następną świątynię modrzewiową, fundacji Ignacego Walewskiego, podkomorzego królewskiego, wybudowano w 1776 r. Spłonęła ona w 1906 r. Wtedy też, do czasu wybudowania nowego kościoła, postawiono tymczasową kaplicę z materiału zakupionego x prezbiterium dawnego kościoła w Stromcu i umieszczono w niej dawny wielki ołtarz z obrazami. Obecny kościół według projektu arch. Tomasza Pajzderskiego zbudowany był w latach 1907 - 1912, staraniem księży Józefa Janiszewskiego, Stanisława Chatłasa, Stanisława Tomaszewskiego i Marcina Zarębowicza, dzięki wysiłkowi parafian i pomocy finansowej hr. Jana Zamoyskiego. poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się w 1910 r. Kościół poświęcony został w stanie surowym 2 września 1913 r. przez ks. Feliksa Kuropatwińskiego, dziekana z Kozienic. Konsekracji kościoła i wielkiego ołtarza p.w. Trójcy Przenajświętszej dokonał 21 sierpnia 1922 r. bp Paweł Kubicki. Kościół został doszczętnie zburzony podczas II wojny światowej. W pierwszym okresie po wojnie urządzono prowizoryczną kaplicę ze starego baraku. Kościół został odbudowany na nowo w stylu neoromańskim w latach 1950 - 1953, staraniem ks. czesława Rejdaka, według projektu arch. Janusza Kalbarczyka. Poświęcenie świątyni w stanie surowym nastąpiło 29 września 1953 r., a konsekracja 24 maja 1964 r. Kościół jest murowany z czerwonej cegły. Pochodzi ona w większości ze zburzonej w 1942 r. starej dzwonnicy. Jest to świątynia trójnawowa, dwuprzęsłowa, z transeptem, w stylu neoromańskim.

Miejscowości należce do parafii

Broncin, Brzozówka, Cychrowska Wola, Czerwonka, Grabina, Grabów, Grabów Nowy, Grabowska Wola, Grabów Zaleśny, Koziołek, Lipinki, Nowa Wola, Paprotnia, Strzyżyna, Tomczyn, Wyborów, Utniki, Zwierzyniec

Godziny Mszy świętych

Niedziela i święta: 8:00; 10:00; 12:00; 16:00

Święta zniesione: 8:00; 10:00; 16:00

Dni powszednie: 7:30; 8:00

Odpusty

Świętej Trójcy, św. Michała Archanioła - 29 września

św. Jadwigi Królowej - 16 października

Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu

15 października 

Księgi metrykalne

Księgi ochrzczonych od roku 1946

Księgi zaślubionych od roku 1946

Księgi zmarłych od roku 1946

Cmentarz

istnieje od początku XIX wieku

Kapłani pochowani na terenie parafii

ks. Stanisław Cieślakowski

ks. Czesław Rejdak

Proboszczowie parafii po roku 1945

ks. Czesław Rejdak (1946 - 1975)

ks. Czesław Kasprzyk (1975 - 1989)

ks. Krystyn Żebracki (1989 - 1992)

ks. Andrzej Piotrowski (1992 - 2004)

ks. Stanisław Drąg - od 2004

Proboszcz

ks. kan. Stanisław Drąg (święcenia kapłańskie - 5 czerwca 1966 r.)
wicedziekan dekanatu głowaczowskiego

Wikariusz

ks. Tomasz Jurzyński

Z parafii pochodzą

s. Laura Witkowska

 

informacje ze strony http://parafia-rozniszew.pl

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Joomla templates by a4joomla